Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ - úprava požadavků na povi

Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ - úprava požadavků na povinné přílohy žádosti o podporu

Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ - úprava požadavků na povinné přílohy žádosti o podporu

28.6.2018

Řídicí orgán IROP vydává dne 28. 6. 2018 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ - úprava požadavků na povi