Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“

Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“

Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“

5.9.2018

Řídicí orgán IROP vydává dne 5. 9. 2018 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 75. výzvy IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“ v rámci specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“