Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

31.1.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 6. výzvu IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy