Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“

Aktualizace výzvy IROP č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“

Aktualizace výzvy IROP č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“

25.6.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává dne 25. června 2019 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 89. výzvy IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“, která byla vyhlášena ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Aktualizace výzvy IROP č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“