Úvod >Web > Novinky > Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ

Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ

Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ

21.10.2021

Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) je poskytovatelem investiční podpory na vybudování infrastruktury a pořízení majetku pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“).

Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ