Úvod >Web > Novinky > IROP - informace k prokazování způsobilosti výdajů (přiměřenosti) ve výzvách k energetickým úsporám

IROP - informace k prokazování způsobilosti výdajů (přiměřenosti) ve výzvách k energetickým úsporám bytových domů

IROP - informace k prokazování způsobilosti výdajů (přiměřenosti) ve výzvách k energetickým úsporám bytových domů

4.2.2020

V souvislosti se změnou limitů, podle kterých jsou příjemci povinni zadávat zakázky malého rozsahu postupy stanovenými v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen jako „MPZ“), které jsou ve verzi 1.13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „OPŽP“) účinné od 15.10.2019 si dovolujeme upozornit, že tím není dotčena povinnost:

IROP - informace k prokazování způsobilosti výdajů (přiměřenosti) ve výzvách k energetickým úsporám