Úvod >Web > Novinky > Posun data zahájení příjmů žádostí o podporu a úprava kritérií - výzvy psychiatrická péče

Posun data zahájení příjmů žádostí o podporu a úprava kritérií - výzvy psychiatrická péče

Posun data zahájení příjmů žádostí o podporu a úprava kritérií - výzvy psychiatrická péče

20.6.2023

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi 56. a 57. výzvy Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče vč. revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Posun data zahájení příjmů žádostí o podporu a úprava kritérií - výzvy psychiatrická péče