Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1

Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1

Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1

31.8.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. srpna 2018 byly vydány revize výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP ve SC 3.1, a to revize výzvy č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ a revize výzvy č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI.

Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1