Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 21 - úprava Obecných pravidel