Úvod > IROP 2014-2020 > Sociální podnikání

Sociální podnikání

Sociální podnikání
Název:
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Zkráceně:
Sociální podnikání

Podporuje:
budování nových sociálních podniků nebo rozšíření stávajících aktivit, vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Finanční prostředky z EU:
538,6 mil. Kč

Podpořeno projektů:
159
 • aktivni

  Výzva č. 90 Sociální podnikání pro KPSVL

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
   
  Příjem žádostí: 21. 8. 2019 - 30. 1. 2020
 • aktivni

  Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
  Příjem žádostí: 16. 12. 2016 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
  Příjem žádostí: 16. 12. 2016 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace.
  Příjem žádostí: 31. 8. 2016 - 1. 2. 2017
 • aktivni

  Výzva č. 43 Sociální podnikání II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace.
  Příjem žádostí: 31. 8. 2016 - 1. 2. 2017
 • aktivni

  Výzva č. 12 Sociální podnikání

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 29. 10. 2015 - 7. 3. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 29. 10. 2015 - 7. 3. 2016