Úvod > Výzvy 2014-2020 > Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center