Úvod > IROP 2014-2020 > REACT-EU

REACT-EU

REACT-EU
Název:
Specifický cíl 6.1 REACT-EU

Zkráceně:
REACT_EU

Podporuje:
projekty z oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury

Finanční prostředky z EU:
28,1 mld. Kč

Podpořeno projektů:
568
 • react

  Výzva č. 104 IZS - Technika pro HZS ČR

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé:
  Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR
  Příjem žádostí: 29. 12. 2021 - 30. 6. 2022
 • react

  Výzva č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Krajské hygienické stanice poskytující služby podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo nemocnice, které jsou součástí sítě urgentních příjmů 2. typu, poskytují zdravotní péči podle zákona o zdravotní péči, splňují podmínky pro vyšetřování původce Covid-19 a jsou uvedeny v seznamu vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněným Státním zdravotním ústavem dne 11. 11. 2021. Oprávněné žadatele dle podporovaných aktivit naleznete v textu výzvy.
   
  Příjem žádostí: 11. 11. 2021 - 31. 3. 2022
 • react

  Výzva č. 103 Technická pomoc - REACT-EU

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé:
  Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
  Zprostředkující subjekt IROP - Centrum pro regionální rozvoj České republiky
  Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  Příjem žádostí: 13. 9. 2021 - 31. 3. 2023
 • react

  Výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Oprávněné žadatele dle podporovaných aktivit naleznete v textu výzvy.
   
  Příjem žádostí: 29. 7. 2021 - 17. 12. 2021
 • react

  Výzva č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Oprávněné žadatele dle podporovaných aktivit/cílových skupin naleznete v textu výzvy.

   
  Příjem žádostí: 29. 7. 2021 - 10. 12. 2021
 • react

  Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
   
  Příjem žádostí: 31. 5. 2021 - 3. 2. 2022
 • react

  Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jejich seznam je uveden v textu výzvy.
  Příjem žádostí: 5. 5. 2021 - 3. 6. 2021
 • react

  Výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé:
  kraje a zdravotnické záchranné služby krajů
  Příjem žádostí: 5. 5. 2021 - 3. 6. 2021
 • react

  Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé:
  Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
  Příjem žádostí: 5. 5. 2021 - 30. 9. 2021