Úvod > IROP 2014-2020 > Kultura

Kultura

Kultura
Název:
Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Zkráceně:
Kultura

Podporuje:
revitalizaci a modernizaci památek, muzeí a knihoven

Finanční prostředky z EU:
13,16 mld. Kč.

Podpořeno projektů:
244
 • kulturni

  Výzva č. 76 Muzea II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Muzea a jejich zřizovatelé - kraje, organizace zřizované/zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: - muzeum je zřizováno státem nebo krajem; - muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; - průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.
  Příjem žádostí: 9. 10. 2017 - 31. 1. 2018
 • kulturni

  Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
  Příjem žádostí: 31. 10. 2016 - 28. 3. 2017
 • kulturni

  Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Jsou uvedeni níže v textu.
  Příjem žádostí: 2. 9. 2016 - 31. 3. 2022
 • kulturni

  Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví-int. proj. IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Jsou uvedeni níže v textu.
  Příjem žádostí: 3. 8. 2016 - 31. 12. 2021
 • kulturni

  Výzva č. 25 Knihovny

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
  Příjem žádostí: 18. 3. 2016 - 15. 2. 2018
 • kulturni

  Výzva č. 21 Muzea

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem; muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.
  Příjem žádostí: 29. 2. 2016 - 2. 8. 2016
 • kulturni

  Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
  Příjem žádostí: 30. 11. 2015 - 31. 3. 2016